Styrelse

076 420 47 14

info@brfglasyrstigen.se

Förvaltning och Styrelse

Ekonomisk förvaltning


Ekonomisk förvaltning handhas av Fastighetsägare:


FASTIGHETSÄGARNA STOCKHOLM & FASTIGHETSÄGARNA SERVICE

Postadress: Box 12871, 112 98 Stockholm 
Besöksadress: Fastighetsägarnas hus, 
Alströmergatan 14, Stockholm
Växel: 08-617 75 00 
E-post: kontakt@fastighetsagarna.se

Styrelse


Ram Al Badri, Ordförande


Ayad kaspo, Ledamot


Johan Yayo, Ledamot


Saif Matlob, Ledamot


Gabriel Örs, Ledamot


Nabel William Majeed Al-Ahwal, SuppleantRevisor

Jeanette Sandra Linnéa Larsson


BRF GLASYRSTIGEN

Södertälje - Lina hage


Copyright © 2009-2019 BRF Glasyrstigen All Rights Reserved

_

Kontakt Info

       Gör felanmälan här 

0704 97 32 12 (websida frågor)

info@brfglasyrstigen.se

Glasyrstigen 40, 151 55 Södertälje