Stadgar

076 420 47 14

info@brfglasyrstigen.se

Stadgar Brf Glasyrstigen


Stadgar upprättas redan då en förening bildas, men kan komma att revideras vart efter åren går. Det är bara föreningsstämman som kan besluta om ändring av stadgarna. Som medlem i Brf Glasyrstigen ska du ta del av och läsa rådande stadgar.


Klicka på länken nedan för att läsa eller ladda ner bostadsrättsföreningens stadgar


BRF GLASYRSTIGEN

Södertälje - Lina hage


Copyright © 2009-2019 BRF Glasyrstigen All Rights Reserved

_

Kontakt Info

       Gör felanmälan här 

0704 97 32 12 (websida frågor)

info@brfglasyrstigen.se

Glasyrstigen 40, 151 55 Södertälje