Stadgar

Stadgar Brf Glasyrstigen


Stadgar upprättas redan då en förening bildas, men kan komma att revideras vart efter åren går. Det är bara föreningsstämman som kan besluta om ändring av stadgarna. Som medlem i Brf Glasyrstigen ska du ta del av och läsa rådande stadgar.


Klicka på länken nedan för att läsa eller ladda ner bostadsrättsföreningens stadgar