Rutiner av lokalen

076 420 47 14

info@brfglasyrstigen.se


 

Allmänt Föreningslokalen: 

- omfattar samlingssal, kök och toalett. Lokalen är avsedd för stillsamma sammankomster av typen

föreningsmöten, barnkalas, 50-års¬mottagningar o.dyl.

- Det datum du bokar disponerar du lokalen mellan klockan 10:00-( 20:00 eller 01:00).Ordningsregler:

- Du får endast boka lokalen om du är medlem i bostadsrättsföreningen och har fyllt 18 år.

- Lokalen får ej användas för kommersiell verksamhet, som t.ex. försäljning, marknadsföring etc.

- Rökning i lokalen är ej tillåten.

- Parkering utanför lokalen är ej tillåten.

- musik får spelas på lagom nivå (utan att det stör närboende) fram till 22:00 samtliga dagar.

- Du ansvarar för att alla som vistas i lokalen följer dessa ordningsregler.

- Lokalen ska vara städad, utrymd och låst senast 20:00, (01:00) den dag du bokat lokalen.

- Stolar och bord placeras enligt anslaget foto på väggen i samlingssalen.

- Tallrikar, glas, bestick och allt annat husgeråd diskas och ställs tillbaka på rätt plats.

- Köksbänkar, diskmaskin, spis och kylskåp ska torkas av.

- Inga sopor eller matrester får lämnas kvar i lokalen.

- Du tar hand om soporna på vederbörligt sätt: Hushållsavfall i vita påsar, komposterbart avfall i gröna påsar.

Glas-, metall- och plastförpackningar samt kartonger forslas till återvinningsstation. Övriga sopor lämnas på

återvinningscentral.

- Alla golv ska våt torkas, d.v.s. golvet i samlingssalen, köket, och på toaletten.

- Du ansvarar för alla inventarier och allt lösöre i lokalen. Eventuella skador på inredning, möbler, husgeråd

m.m. anmäls till vicevärden.

- Vid utebliven eller bristfälligt utförd städning kommer föreningen att belasta dig med en extra kostnad (upp

till 2000:-). Vad som menas med "bristfälligt utförd städning" är förbehållet styrelsen att avgöra.

- Medlem som inte följer dessa ordningsregler (tidsram, rökning, städning m.m.) debiteras upp till 2000 kr

och kan dessutom avstängas från möjlighet att boka och nyttja lokalen.

- Avslutningsvis: Tänk på att det finns boenden nära föreningslokalens båda entré portar. Håll därför

samtalet på en lågmäld nivå när du vistas utanför lokalen.


Jour och kostnad:

-Om störning jour tillkallas står hyrestagare för kostnaden.


BRF GLASYRSTIGEN

Södertälje - Lina hage


Copyright © 2009-2020 BRF Glasyrstigen All Rights Reserved

_

Kontakt Info

076 420 47 14 (07:00-16:00 mån-fre)

info@brfglasyrstigen.se

Glasyrstigen 40, 151 55 Södertälje