Nyhetsbrev_aug.2020

BRF Glasyrstigen | Nyhetsbrev augusti


  1. Besiktning vattenkranar i förråd:
  Då flertalet kranar i förråden slutat fungera kommer styrelsen att inleda en besiktning av dessa. Besiktningen kommer att skötas av styrelsemedlemmar fr.o.m. 21 september, med hembesökstiderna 17:00-20:00 på vardagar, samt under helg efter överenskommelse med boende. Vattenkranarna skall inte vara blockerade inför besöket, dem måste vara lättåtkomliga för att inspekteras.  2. Digital brevlåda:
  Styrelsen har beslutat att sluta med utskick i pappersform och gå över till digital brevlåda
  2021-01-01. Detta då pappersutskick tar ännu mer tid och kostnad, samt ger en större miljöpåverkan. Med digital brevlåda som det primära valet når vi samtliga medlemmar med en knapptryckning vilket sparar oss både tid och pengar. Våra framtida nyhetskanaler kommer innefatta:

  # E-mail – Anmäl din e-mail för nyhetsbrev på föreningens hemsida eller Sms:a era
  e-mail till föreningens nr: 076-420 47 14.
  # Föreningens Facebook grupp, sök på: brf Glasyrstigen
  # Föreningens hemsida www.brfglasyrstigen.se
  # Skyltskåp – Upphängda på föreningslokalen och garagen på Kakelvägen.  3. Måla förråds & ytterdörr:
  Många boende har uttryckt en önskan om att få måla sina dörrar på förråd, Entré, tvättstuga. Styrelsen har beslutat att införskaffa material såsom färg, pensel, sandpapper samt maskeringstejp, boende står för arbetet. All material kommer att kunna hämtas på föreningens kontor fr.o.m. måndagen 7 september kl. 17:30.  4. Gamla husnummer:
  På husets fasad skall endast ett husnummer prydas. Dem gamla husnumren skall inte monteras tillbaka. Nya och enhetliga nummer har redan införskaffats till samtliga hus, föreningen skall montera dem när målningen är helt klar efter varje fastighet.  5. Ovårdade gårdar:
  En hel del gårdar är ovårdade med nedskräpning både innanför och utanför, massa trä bråten i högar, cigarettfimpar slängs på marken när man kan ha en askkopp, oklippt/för högt gräs, fyllda matavfallspåsar ligger på gården ibland hela dagar, sådant lockar till sig skadedjur som dessutom sänker värdet på området. De hushåll som inte fullföljer en god sed med en vårdad gård kommer att få ett personligt brev från styrelsen.
  Med vänlig hälsning/
  Brf Glasyrstigen–Styrelsen
  Nyhetsbrev utdelat 2020-08-30