Nyhetsbrev Mars 2021

BRF Glasyrstigen | Nyhetsbrev mars 2021  1. Grus/ Sandsopning parkeringar:
  Sandsopning av området är beställt inom närmsta veckorna, dock ej datumsatt ännu av entreprenör. Röda koner med information ang. vilken dag och tid kommer sättas upp vid p-infarterna, det är av största vikt att man avlägsnar sin bil denna dag/timmarna under arbetets gång. Skulle man absolut inte ha möjlighet att flytta bilen kan man då sopa undan gruset runt sin egna bil dagen före så städar entreprenören undan det dagen efter.  2. Fyrverkerier inom föreningens områden och P-ytor:

  Är totalt förbjudna alla dagar på året, utan undantag. Vid intresse angående tillstånd eller andra funderingar besök gärna www.polisen.se

  ”Du behöver söka tillstånd hos polisen om du vill avfyra fyrverkerier eller använda annan pyroteknik på en plats eller vid en tidpunkt där det finns risk för att människor, djur eller egendom skadas. Detta följer av 3 kap. 7 § ordningslagen (1993:1617)”  3. Vårstädning 2021:

  Vårstädningen uteblir även detta år med hänsyn till det rådande läget kring Corona och folksamlingar.  4. Gårdar/ Råttor/ Ohyra/ Sopor:

  Styrelsen kommer att rondera/ inspektera området under våren. Medlemmar med bristfällig skötsel av trädgården kommer uppmanas att göra sig av med oredan och hålla fräscht. Detta för att motverka ohyra i området samt öka trivseln och värdet på våra hus.  5. Bil/ mopedkörning inom området:

  Det har inkommit flertalet observationer av boende att hastigheten med bil/moped inom området är skrämmande högt många gånger. Giltig hastighet inom hela området är krypkörning/ gångfart. Fullföljs inte dessa regler kan ansvarig boende, då risken är överhängande för personskador, polisanmälas för vårdslöshet enl. trafikslagen.  6. Undercentral - underhåll:

  Under en viss vinterperiod har flertalet hushåll inte haft optimal/behaglig temperatur (rekommenderad inomhustemp 20-23grader). Efter en långdragen felsökning har man konstaterat att 2 st. trycktankar inte jobbade till sin fulla kapacitet. Dessa tankar är bytta 17 mars och felet är därmed åtgärdat. Kontrollera alltid följande punkter innan felanmälan sker, att:

  • Radiator termostat står helt öppen/max.
  • Ventilationssystemet är i drift.
  • Avluftat element enl. beskrivning i bo häfte.
  • Avläst innertemp i rummets mitt under ca 15-20min.

  Har man följt dessa punkter och ändå har det för kallt/varmt skall man felanmäla antingen via hemsidan Felanmälan | brfglasyrstigen.se eller tel.: 076 420 47 14.


   

   


  Med vänlig hälsning/

  Brf Glasyrstigen – Styrelsen

  Nyhetsbrev utskickat 2021-03-22