Viktig information

076 420 47 14

info@brfglasyrstigen.se

Viktig information 


Avtalet med Byggdax (Simon Habeb) som hade till uppgift att sköta fastighetsskötsel, vicevärd samt teknisk förvaltning löper ut september månad.

Då det samtidigt medfört större kostnader än beräknat har styrelsen valt att åta sig ansvaret att sköta dessa uppgifter internt.

Fram tills att styrelsen hittar en lämplig lösning för fastighetsskötsel, uppmanar vi att samtliga boenden hjälper till att hålla rent i området.


Fr.o.m. 1 oktober 2019 gäller följande:


# Vicevärd: kontoret hålls öppet som vanligt måndagar 17:30-18:30


# Felanmälan - vardagar kl. 07:00-16:00 till telefon nr: 076 420 47 14 .


# Felanmälan jour – för endast akuta fel såsom vattenläckage och stopp i avlopp kontaktar man Jonssons fastighetsskötsel vardagar kl. 16:00-07:00 samt helger till telefon nr. 08 551 512 55 .


Observera att journumret skall endast användas i akuta situationer som inte kan vänta till ordinarie arbetstid. Visar det sig att jour felet trots allt inte är akut kommer detta att debiteras lägenhetsinnehavare.


# El fel: Anmäls till telge nät, detta ligger ej på föreningens ansvar då telge nät äger ledningarna fram till huset. Tel. 08-550 233 00.Med vänlig hälsning

Brf Glasyrstigen

Styrelsen


Publicerad 29 sep 2019 kl 21.43 Uppdaterad 04 nov 2019 kl 22.00


BRF GLASYRSTIGEN

Södertälje - Lina hage


Copyright © 2009-2020 BRF Glasyrstigen All Rights Reserved

_

Kontakt Info

076 420 47 14 (07:00-16:00 mån-fre)

info@brfglasyrstigen.se

Glasyrstigen 40, 151 55 Södertälje