JOURBOLAG

JOURBOLAG TAR ÖVER P-BÖTER, STÖRNING ETCVi vill med detta brev informera er samtliga boenden i vårt område om att vi fr o m 16 september 2019 anlitar RH Service & Jour för att rapportera felparkerade bilar, ovårdade gårdar, nedskräpning och fel som behöver repareras ute på området - inte inne i bostäderna. RH kommer att rondera området 2-4 ggr per vecka och även hantera störningsärenden och att ingen bryter mot vårt rökförbud.


Ni kan ringa RH när ni vil anmäla något i ovan nämnda ärenden:


Telefonnummer: 070-755 88 97

Kostnadsfritt kl 07:00-21:00

Jour kl 21:00-07:00


Kostnaderna för felparkerade bilar kommer vara följande:

- 1500 kr – bilar som står på någon boendes hyrda plats.

- 2000 kr – bilar som står i våra garageområden på omarkerad p-plats.

- 2500 kr – bilar som står inne på vårt område, d v s efter bommarna.


Böterna kommer att skickas från Fastighetsägarna ut per post som en faktura med två bilder som bevisning.


RH Service & Jour har endast rollen av att rapportera till Brf Glasyrstigens styrelse. Klagomål direkt till eller mot RH Service & Jour får inte förekomma. Vi tar gärna emot era klagomål skriftligt till vår brevlåda som finns utanför vår lokal på Glasyrstigen 40.Med vänliga hälsningar

Styrelsen, Brf Glasyrstigen

2019-09-13